KONKURS - Guillaume de Louvencourt Poniatowski

Przejdź do treści

Menu główne:

KONKURS

Aktualności
MIĘDZYNARODOWY KONKURS
WZNIECAJMY PŁOMIEŃ PAMIĘCI - PATRIOTYZM JEST W NAS

I Zgłoszenia i prace przyjmowane są do 25.02.2018 r.
Rozstrzygniecie 31.03.2018 r.

II Tematyka prac:
1. Życie lub walki gen. Stanisława Maczka.
2. Czasy wojny i wyzwolenia: I i II wojna światowa.
Okres międzywojenny, wszyscy generałowie, dowódcy, naczelni
brygad, oddziałów, jednostek etc...
O poległych i żyjących kombatantach, sanitariuszach, żołnierzach.
Ocena prac w 3 grupach wiekowych,
- od 2 do 10
- od 10 do 18 lat
- powyżej 18 lat

III Formy prac to:
a) poezja ( sonet, ballada, formy liryczne, wiersze białe
lub rymowane ), proza (opowiadanie ) do 1000 znaków
lub flash do 2 tyś znaków,
b) prace plastyczne: rysunek, obraz, makieta, kolaż
( każda technika: kredka, węglem, farba etc... oraz innych materiałów plastycznych w/g indywidualnej inspiracji ),
c) piosenka ( można udostępniać do dwóch piosenek własnej kompozycji, występów zespołu z piosenka tematyczna etc... )

IV Ocena prac w 3 grupach wiekowych,
- od 2 do 10
- od 10 do 18 lat
- powyżej 18 lat

Zgłoszenia prosimy udostępniać w wydarzeniu albo poprzez pocztę elektroniczną: virtualia.art@gmail.com

JEST TO równoznaczne z akceptacja do publikacji ogólnoświatowej.

Niech słowa generałów
Stanisława Maczka: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,
ale umiera tylko dla Polski”.
i George S. Pattona:
„Niech Bóg ulituje się nad mymi wrogami, bo będzie im to potrzebne”.
staną się dla Was inspiracją”.

OTRZYMALISMY również PATRONAT w Konkursie...

V Ogłoszenie wyników odbędzie się w 126. rocznicę urodzin gen. Stanisława Maczka +/- 31. marca. 2018 w Belgii.
gen. Stanisław Maczek ( ur.31 marca 1892, zm.11 grudnia 1994 )
W przyszłym roku będzie 126 rocznica urodzin GENERAŁA.
Podczas WIGILII 9.12.2018 r. w Antwerpii pod auspicjami pana Dirk Verbeke oficjalnie otworzymy Konkurs, a w rocznicę śmierci GENERAŁA 11.12.2018 r. oficjalnie otworzymy port folio konkursu.

PATRONAT GŁÓWNY - HONOROWY objął Pan Dirk Verbeke Verbeke z Tielt
- Prezes VERENIGING EERSTE POOLSE PANTSERDIVISIE BELGIE vzw
STOWARZYSZENIE 1. POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ BELGIA
ASSOCIATION OF THE FIRST POLISH ARMOURED DIVISION.
Pan Dirk Verbeke jest Belgiem i wielką postacią integrującą nas Polaków i Polonię z Belgami oraz władzami państw ościennych
Oraz jedyna i nietuzinkowa- Madame Katy Carr z Londynu, piosenkarka, kompozytorka również swoich tekstów, pilot samolotowy z ogromną charyzmą i zaangażowaniem.
Uzyskaliśmy również patronaty:
- ostatniego Potomka Króla Augusta - Andre Poniatowskiego z Francji Menner Guillaume de Louvencourt.
- MUZEUM w Belgii - Mnr. Gilbert en Madame Alexandra van Landschoot
- MUZEUM w Belgii - Winter 1944 Rohnny Schils en Bety met Isabel
- Zarządu ZPB Oddz. Beringen w Belgii – POLONEZ,
- Zarządu oddział Charleroi w Belgii Hanna Kuczewska,
- polskich i zagranicznych mediów, księgarni, bibliotek oraz innych organizacji
- *Polskie i zagrancizne Media, Ksiegarnie, Biblioteki oraz inne Organizacje etc...

Jury w skladzie:
1. Przewodniczaca jako inspiratorka prezes MS AADP Virtualia ART Yvette Poplawska https://www.facebook.com/msvirtualiaart/
2.Pan Prezes Dirk Verbeke prezes Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie Belgie
3.Pani Bogusia Mackaay-Szczombrowska
vice-prezes Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie Belgie
​4. Pan Jan Cornelis ​byly -prezes Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie Belgie
5..Pani Małgorzata Lubbers-Dąbrowska Wiceprzewodnicząca / Vicevoorzitter, członek zarządu od spraw organizacyjnych / PR en organisatie, z Krolestwa Niderlandow
​3.Z Polski z Wroclawia Pani Anna Paciorek - Kancelerz Kola Literatow Polskich im.Zbigniewa Herberta https://www.facebook.com/anna.paciorek.92

stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego